Jak sprzedać mieszkanie, mieszkając na stałe za granicą?

Co należy zrobić, żeby sprzedać mieszkanie, przebywając na stałe za granicą, w bardzo ograniczonym stopniu uczestniczyć w całym procesie sprzedaży i jednocześnie nie musieć wracać specjalnie z tego powodu do Polski? Sprawdź, jak to zrobić.

Wielu klientów decyduje się na sprzedaż mieszkania w Polsce, mieszkając na stałe poza granicami Polski. Są to najczęściej mieszkania, które wcześniej zostały nabyte na podstawie umowy sprzedaży lub w drodze spadku na podstawie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia (APD) albo Postanowienia Sądowego o nabyciu spadku.

Co należy zrobić, żeby sprzedać mieszkanie, w bardzo ograniczonym stopniu uczestniczyć w całym procesie sprzedaży i jednocześnie nie musieć wracać specjalnie z tego powodu do Polski?

Procedura jest bardzo łatwa i transparentna.

Po pierwsze. Należy skontaktować się z biurem nieruchomości.

Po drugie. Ustalić warunki współpracy, w tym określić udział właściciela w całym procesie transakcji. Jeżeli właściciel nie może lub nie chce przyjeżdżać do Polski na podpisanie aktu sprzedaży, wówczas w kraju, w którym przebywa, może udzielić pełnomocnictwa w formie notarialnej innej osobie lub samemu agentowi. Niezbędna będzie w tym przypadku, oprócz samego pełnomocnictwa, klauzula Apostille. Pełnomocnictwo może być udzielone imiennie dla agenta prowadzącego cały proces sprzedaży lub dla innej osoby, którą wydeleguje właściciel. Uzyskane pełnomocnictwo pozwoli pełnomocnikowi na składanie wniosków i odbiór zaświadczeń z urzędów, spółdzielni, wspólnot, banków, itp.

Po trzecie. Podpisać umowę pośrednictwa w formie elektronicznej. Można zrobić to za pomocą podpisów kwalifikowanych lub korespondencyjnie. 

Po czwarte. Należy przekazać oryginał dokumentu nabycia oraz klucze. Można zrobić to za pośrednictwem firmy kurierskiej, czyli przesłać dokumenty i klucze kurierem bezpośrednio do agenta.

Po piąte. Przygotowanie oferty przez agenta i promocja mieszkania.

Po szóste. Gdy agent znajdzie kupca, rozpoczyna się kompletowanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży. W przypadku, gdy nabywca korzysta z kredytu bankowego następuje podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży, jeżeli jest on „gotówkowy”, wówczas od razu następuje podpisanie umowy sprzedaży.

Po siódme. Po zaksięgowaniu środków ze sprzedaży mieszkania na rachunku bankowym sprzedawcy, następuje wydanie mieszkania na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych i przekazanie kluczy do mieszkania. Wypis aktu notarialnego oraz protokoły przysłane są kurierem na adres wskazany przez byłego właściciela mieszkania.

Podsumowując, przebywając za granicą można sprzedać mieszkanie w Polsce i okazuje się, że nie jest to skomplikowany proces, jeśli zdecydujemy się na pomoc zaufanego agenta, który kompleksowo i sprawnie przeprowadzi cały proces sprzedaży.

 

Dariusz Ziemkowski, Dyrektor Działu Sprzedaży Powiśle, MAXON Nieruchomości

Pozostałe aktualności

Podatek od nieruchomości w 2023 roku

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2023 roku w porównaniu z ich wartościami z 2022 roku. Znane już są nowe stawki podatku od nieruchomości, których wartość nie jest jednakowa w całej Polsce. Przeczytaj i dowiedz się, jaki zapłacisz podatek w nadchodzącym roku.

Czytaj więcej

Jak urządzić mieszkanie na wynajem?

Poszukując mieszkania lub domu do celów inwestycyjnych, wybieramy taką nieruchomość, która ma dogodną lokalizację oraz spełnia nasze warunki budżetowe, a także jest w pełni funkcjonalna. Gdy już jesteśmy właścicielami tej idealnej nieruchomości i zamierzamy ją wynająć, skupmy się na tym, aby stworzyć w niej odpowiedni klimat, urządźmy ją przytulnie i w taki sposób, abyśmy sami chcieli w niej zamieszkać.

Czytaj więcej

Dokumenty niezbędne do sprzedaży mieszkania

Proces sprzedaży mieszkania rozpoczynamy od skompletowania niezbędnych dokumentów, które wymagane są przez notariusza przy podpisaniu umowy przeniesienia własności. Sprawdź z naszą listą.

Czytaj więcej