Znajdź grunt na wynajem wśród 13 naszych ofert

Najnowsze oferty

 • 0 rok
 • usługowa
Warszawa, Praga-Południe
9 900 PLN
380 m2
Na wynajem działka na Gocławiu
WYŁĄCZNOŚĆ
 • 0 rok
 • inne
Kanie
3 100 PLN
2 100 m2
Dobre miejsce.
 • 0 rok
 • mieszkaniowo-usługowe
Truskaw
3 000 PLN
1 000 m2
Ogrodzona działka 100m od lasu na osiedlu domów
 • 0 rok
 • siedlisko
Obórki
3 000 PLN
2 000 m2
Działka (2000 m2) z domem (150 m2) na wynajem
 • 0 rok
 • przemysłowo - techniczna
Orzyny
3 500 PLN
8 262 m2
wynajmę - 0,8 ha gruntu plus hala produkcyjna
 • 0 rok
 • przemysłowo - usługowa
Warszawa, Włochy
27 000 PLN
27 000 m2
Działk na wynajem w ok. Okęcia
 • 0 rok
 • usługowa
Warszawa, Włochy
5 954 PLN
2 500 m2
Działka Warszawa Salomea
 • 0 rok
 • usługowa
Warszawa, Włochy
30 059 PLN
6 563 m2
Działka Warszawa Salomea
 • 0 rok
 • usługowa
Warszawa, Włochy
28 119 PLN
6 153 m2
Działka Warszawa Salomea
 • 0 rok
 • przemysłowo - techniczna
Warszawa, Wawer
5 200 PLN
2 500 m2
Wynajmę ogrodzony plac.

Najnowsze wpisy na blogu

Czy podwyżka stóp procentowych wpłynie na rynek mieszkaniowy?

Rada Polityki Pieniężnej podjęła na początku października decyzję o podwyżce stóp procentowych. Czy wpłynie ona na ilość udzielanych kredytów hipotecznych oraz sytuację na rynku nieruchomości?

Czytaj więcej

Przedszkole od dewelopera – jeszcze trend, czy już warunek konieczny?

W raporcie opublikowanym już w 2019 r. przez NIK, problem z dostępnością opieki przedszkolnej dotyczył połowy gmin, a liczba wniosków o przyjęcie dzieci przekraczała liczbę dostępnych miejsc o średnio 30-60%. Czy ogromna liczba nowo powstających mieszkań vs. problemy z miejscami w przedszkolach, przełożą się na zmianę podejścia deweloperów do planowanych inwestycji?

Czytaj więcej

Polacy spodziewają się, że ceny nieruchomości wzrosną

Polacy przewidują, że najbliższe miesiące przyniosą znaczny wzrost cen zakupu lub wynajmu nieruchomości. Co piąty planujący zakup chce zmienić miejsce zamieszkania i zamieszkać w lepszym.

Czytaj więcej

DZIAŁKA DO WYNAJĘCIA WARSZAWA

Jeżeli interesuje Cię działka do wynajęcia w Warszawie, warto poznać prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu – zarówno dla wynajmującego, jak najemcy. Dzięki temu unikniesz ewentualnych sporów, a cały proces wynajmu przebiegnie sprawnie. Nie wiesz, na co zwrócić uwagę podczas wynajmu działki i chcesz mieć pewność, że wynajmiesz teren skrojony na miarę swoich potrzeb? Skorzystaj z usług biura nieruchomości. Pośrednik wybierze specjalnie dla Ciebie działki dopasowane do Twoich wymagań, w określonym przedziale cenowym. Regularnie będziesz też otrzymywał powiadomienia o nowych ofertach. 

Działka do wynajęcia Warszawa - jaka umowa? 

W zależności od planowanych działań, działkę można wynająć na podstawie umowy najmu lub umowy dzierżawy. 
Najem i dzierżawa różnią się maksymalnym czasem trwania. Umowę dzierżawy można zawrzeć nawet na 30 lat. Umową zawarta na dłużej przekształca się po 30 latach w umowę na czas nieoznaczony. Jeśli umowa najmu nie jest zawierana między przedsiębiorcami, to można ją zawrzeć maksymalnie na 10 lat. 

Działka Warszawa - obowiązki wydzierżawiającego

Podstawowym obowiązkiem wydzierżawiającego jest oddanie dzierżawcy określonego terenu do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nieoznaczony. Obowiązkiem dzierżawcy jest płacenie umówionego czynszu wydzierżawiającemu. Przepisy określają dodatkowo szereg innych uprawnień oraz obowiązków, o których muszą pamiętać obydwie strony umowy.

Działka na wynajem Warszawa - zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem przeglądania ofert z kategorii "działka na wynajem Warszawa", określ swoje potrzeby:

- jaką powierzchnię powinna mieć działka (2 000 m 2, 3 000 m 2, 4 000 m 2, 5 000 m2, 7 000 m 2)? 

- jakiego rodzaju powinna być to działka (np. działka budowlana, działka usługowa)

- gdzie powinna być zlokalizowana (np. Warszawa Bielany, Warszawa Mokotów, Warszawa Białołęka, Warszawa Włochy, Warszawa Bemowo itd.)

Kiedy już ustalisz swoje konkretne oczekiwania (np. "wynajmę działkę Warszawa Bielany 5 000 m 2", "wynajmę działkę Warszawa Białołęka, 10 000 m 2), możesz skorzystać z filtrów wyszukiwania na portalach z ogłoszeniami. Niektóre z nich posiadają funkcjonalność "Zapisz wyszukiwanie", dzięki której powiadomienia o nowych ofertach możesz otrzymywać bezpośrednio na swój adres e mail. 

Działka Warszawa - samodzielnie czy z pośrednikiem?

W Internecie znaleźć można bardzo wiele ogłoszeń o tytułach takich jak: "ogłoszenie bezpośrednie bez prowizji, działka w ładnej części Ursynowa Ludwinów", "bezpośrednie bez prowizji wynajmę", "wynajmę działkę typ własności odrębna własność", "działka rolna typ własności odrębna", "działka usługowa", "działka inwestycyjna Warszawa Mokotów" itd.   - dlatego aby skrócić czas poszukiwań, możesz skorzystać z pomocy agenta nieruchomości, który pomoże odnaleźć ofertę najlepiej odpowiadającą potrzebom. 

Działka  na wynajem Warszawa - obowiązki wydzierżawiającego

Wydzierżawiający, oprócz wydania działki w stanie dobrym i przydatnym do użytku określonego w umowie, musi przez cały czas dzierżawy utrzymywać przedmiot dzierżawy w stanie przydatnym do określonego sposobu korzystania. Wyjątek stanowią drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy, które obciążają już dzierżawcę. Jest to szczegółowo określone w art. 662 § 2 K.c. Wydzierżawiający powinien również usuwać wady, które powstały w trakcie trwania dzierżawy oraz zapewnić dzierżawcy spokojne posiadanie działki w zakresie przewidzianym umową.

Działka na wynajem Warszawa - obowiązki dzierżawcy

Jeżeli zdecydujesz się na dzierżawę działki, musisz spełnić kilka obowiązków. Dzierżawca, czyli osoba, której jest udostępniana działka na wynajem, ma obowiązek: 
• wykonywania swojego prawa zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,
• ponoszenia kosztów napraw i konserwacji, a także regulowania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy
• zwrócenia przedmiot umowy w stanie niepogorszonym (przy uwzględnieniu normalnego zużycia);
• uregulowania czynszu na rzecz wydzierżawiającego

Dzierżawca nie może oddać przedmiotu umowy osobie trzeciej (poza swoją rodziną i pracownikami wykonującymi dla niego pracę związaną z używaniem przedmiotu dzierżawy) do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać bez zgody wydzierżawiającego.

Działka na wynajem Warszawa - umowa dzierżawy?

Jeżeli interesuje Cię teren do wynajęcia w Warszawie i chcesz np. wykorzystać go pod uprawy, konieczne będzie podpisanie umowy dzierżawy. Jest ona podobna do umowy najmu. Różnica polega m.in. na tym, że dzierżawca ma prawo czerpać pożytki z przedmiotu dzierżawy. Przedmiotem umowy dzierżawy może być więc jedynie rzecz, która przynosi pożytki – dochody z rzeczy lub prawa.

Poprzez umowę dzierżawy, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać działkę do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Jednocześnie dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. To konieczne elementy umowy, których nie można pominąć. Co istotne, czynsz może być płatny w pieniądzach, świadczeniach innego rodzaju lub też ułamkowej części pożytków (np. zbiorów zboża). 

Stronami umowy dzierżawy mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - będące właścicielami gruntu lub posiadaczami gruntu. Umowa jest dwustronnie zobowiązująca.

Co określa się w umowie wynajmu działki?

Jeśli interesuje Cię działka do wynajęcia w Warszawie, ale nie zamierzasz czerpać z niej pożytków, zamiast umowy dzierżawy można podpisać zwykłą umowę najmu.  Powinna ona zawierać następujące elementy: strony umowy, przedmiot dzierżawy, czas trwania umowy, rodzaj oraz wysokość czynszu, terminy świadczenia należności.

Działki wynajem Warszawa - wypowiedzenie umowy

Zgodnie z art. 704 kodeksu cywilnego: „W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.”
Dzierżawa działki może zakończyć się poprzez porozumienie stron, nadejście określonego w umowie terminu, wypowiedzenia z zachowaniem terminów umownych. Po wygaśnięciu umowy, konieczne jest wydanie wydzierżawiającemu działki i rozliczenie się z tytułu kosztów poniesionych w związku z wynajmem działki.

Działka na wynajem Warszawa - rodzaje

Interesuje Cię działka na wynajem w Warszawie?  Oprócz określenia, ile m 2 gruntu będzie Ci potrzebne do realizacji celów, zastanów się, jaki typ działki będzie w Twoim przypadku najlepszy. Zmiana klasyfikacji działki na wynajem bywa skomplikowanych procesem,  zatem podejmując decyzję o dzierżawie, musisz wiedzieć, jakie jest przeznaczenie danej działki. Tego typu informacja powinna znaleźć się w każdym ogłoszeniu z kategorii "wynajmę działkę".

Podstawowe rodzaje działek gruntowych to: 
Działka budowlana - nieruchomość gruntowa położona w obszarze gminy, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.
Działka siedliskowa (zabudowa zagrodowa) - działka siedliskowa to nieruchomość, której właścicielem jest osoba posiadająca pełne prawo do wykonywania zawodu rolnika. 
Działka rolna - grunty rolne to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Użytki rolne dzielą się na: grunty orne, sady, oznaczone symbolem, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Działka rekreacyjna
Działka leśna
Działka inwestycyjna (przemysłowa)
Działka usługowa

W ogłoszeniach często również spotkać można bardzo konkretne oferty np. "wynajmę działkę pod budowę stajni 5000m2 kontakt bezpośredni".

Znając rodzaje i przeznaczenie działek, możesz skuteczniej filtrować dostępne ogłoszenia. Wiele portali posiada też funkcję "Zapisz wyszukiwanie" - dzięki niej powiadomienia o nowych ofertach możesz otrzymywać bezpośrednio na swój adres e mail.

Działki na wynajem Warszawa - dzielnice

Istotną kwestią podczas poszukiwania działki na wynajem jest jej lokalizacja. Warto sprawdzić, w jakiej dzielnicy (np. Warszawa Bielany) jest położona przeznaczona do wynajęcia działka i jak wygląda kwestia komunikacji miejskiej w jej okolicy:

Warszawa Bielany,
Warszawa Białołęka,
Warszawa Praga Północ, Praga Południe,
Warszawa Ursynów,
Warszawa Wawer,
Warszawa Włochy,
Warszawa Targówek,
Warszawa Bemowo,
Warszawa Wesoła,
Warszawa Ochota,
Warszawa Mokotów
Warszawa Ursus
Warszawa Bielany

Cel, w jakim zamierzasz wykorzystać działkę, często determinuje jej powierzchnię.  Od powierzchni zależy również cena. 

Działka do wynajęcia Warszawa i okolice

Jeśli działka do wynajęcia w Warszawie (np. w takich dzielnicach jak Warszawa Bielany, Warszawa Włochy, Warszawa Bemowo lub Warszawa Białołęka) to za duży wydatek, warto zdecydować się na poszukanie terenu do wynajęcia poza granicami stolicy. Wokół Warszawy jest wiele miejscowości, z których dojazd zajmuje kilkanaście minut, dlatego działka na wynajem w takim miejscu jest bardzo dobrym pomysłem. Może się okazać, że przeznaczona do wynajęcia działka w okolicy Warszawy będzie sporo tańsza, nawet przy podobnych parametrach.

Działka na wynajem Warszawa - zadrzewienie. uzbrojenie działki, sąsiedztwo, topografia

Pamiętaj, że każde usunięcie drzewa z działki będzie wymagało zezwolenia wydanego na wniosek właściciela nieruchomości. Sprawdź, jak bardzo zadrzewiona jest interesująca Cię, przeznaczona do wynajęcia działka. 

Przed podjęciem decyzji o wynajmie działki media, sprawdź również, jakie media zostały do niej doprowadzone (prąd, gaz, woda, kanalizacja itd.). Jeśli zamierzasz postawić na działce budynki mieszkalne, upewnij się, że istniej możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej (lub skorzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła).

Nawet jeśli jedynie wynajmujesz działkę, sprawdź, jak wygląda jej najbliższe otoczenia. Czy w okolicy znajdują się głośne zakłady przemysłowe lub śmietnisko? Czy użytkownikom działki nie będą przeszkadzać odgłosy samolotów z pobliskiego lotniska? 

Nie bez znaczenia jest także topografia działki W przypadku terenów pochyłych lub takich, które mogą łatwo ulec zalaniu może być koniecznie przeprowadzenie dodatkowych prac budowlanych.