Znajdź grunt na wynajem wśród 4 naszych ofert

Najnowsze oferty

  • 0 rok
  • przemysłowo - usługowa
Babice Nowe
3 000 PLN
3 000 m2
BABICE NOWE DZIAŁKA GRUNT DO WYNAJĘCIA 3000M2
WYŁĄCZNOŚĆ
0%
  • 0 rok
  • mieszkaniowo-usługowe
Warszawa, Wola
5 000 PLN
667 m2
Działka pod pawilon handlowy lub inne usługi.
WYŁĄCZNOŚĆ
  • 0 rok
  • usługowo - handlowa
Warszawa, Włochy
Jutrzenki
5 000 PLN
12 000 m2
Do dzierżawy teren w okolicy ul. Działkowej
  • 0 rok
  • przemysłowo - techniczna
Lesznowola
36 000 PLN
12 000 m2
plac, parking

Najnowsze wpisy na blogu

Od kogo pośrednik powinien pobierać prowizję?

Częstym życzeniem klientów, którzy zgłaszają się do biur nieruchomości jest, aby pośrednik pobierał prowizję tylko od jednej ze stron transakcji, najlepiej jeśli to będzie „ta druga strona”. Jak takie oczekiwanie ma się do roli i zadań pośrednika? Odpowiada Aleksander Skirmuntt, Audytor Działu Sprzedaży.

Czytaj więcej

Workation – w jakim miejscu uda się najlepiej?

Workation to pojęcie mocno powiązane z nurtem work-life-balance. Powstało z połączenia dwóch angielskich słów ('work' i 'vacation'), sam pomysł zresztą przybył do nas zza oceanu. Oznacza dużo więcej niż tylko zdalne wykonywanie obowiązków.

Czytaj więcej

Działki budowlane nad morzem

Zakup działki budowlanej nad morzem może stanowić dobrą lokatę kapitału, a wybudowana tam nieruchomość – służyć własnym potrzebom mieszkaniowym lub wynajmowi inwestycyjnemu.

Czytaj więcej

DZIAŁKI DO WYNAJĘCIA WARSZAWA

Jeżeli interesuje Cię działka do wynajęcia w Warszawie, warto wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu – zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. Dzięki temu unikniesz ewentualnych sporów, a cały proces wynajmu przebiegnie sprawnie. Jeżeli nie wiesz, na co zwrócić uwagę podczas wynajmu działki i chcesz mieć pewność, że wynajmiesz teren skrojony na miarę swoich potrzeb, skorzystaj z usług biura nieruchomości. Pośrednik wybierze specjalnie dla Ciebie działki dopasowane do Twoich wymagań, w określonym przedziale cenowym.

Teren do wynajęcia Warszawa - co trzeba wiedzieć?

W zależności od planowanych działań, działkę można wynająć na podstawie umowy najmu lub umowy dzierżawy. 
Najem i dzierżawa różnią się maksymalnym czasem trwania. Umowę dzierżawy można  zawrzeć nawet na 30 lat. Umową zawarta na dłużej przekształca się po 30 latach w umowę na czas nieoznaczony. Jeśli umowa najmu nie jest zawierana między przedsiębiorcami, to można ją zawrzeć maksymalnie na 10 lat. 

Podstawowym obowiązkiem wydzierżawiającego jest oddanie dzierżawcy określonego terenu do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nieoznaczony. Obowiązkiem dzierżawcy jest płacenie umówionego czynszu wydzierżawiającemu. Przepisy określają dodatkowo szereg innych uprawnień oraz obowiązków, o których muszą pamiętać obydwie strony umowy.

Działka Warszawa wynajem

Wydzierżawiający, oprócz wydania działki w stanie dobrym i przydatnym do użytku określonego w umowie, musi utrzymywać przedmiot dzierżawy w stanie przydatnym do określonego sposobu korzystania przez cały czas trwania dzierżawy. Wyjątek stanowią drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy, które obciążają już dzierżawcę. Jest to szczegółowo określone w art. 662 § 2 K.c. Wydzierżawiający powinien również usuwać wady, które powstały w trakcie trwania dzierżawy oraz zapewnić dzierżawcy spokojne posiadanie działki w zakresie przewidzianym umową.

Działki na wynajem Warszawa

Jeżeli zdecydujesz się na dzierżawę działki,  również musisz spełnić kilka obowiązków. Dzierżawca, czyli osoba, której jest udostępniana działka na wynajem, ma obowiązek: 
• wykonywania swojego prawa zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,
• ponoszenia kosztów napraw i konserwacji, a także regulowania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy
• zwrócenia przedmiot umowy w stanie niepogorszonym (przy uwzględnieniu normalnego zużycia);
• uregulowania czynszu na rzecz wydzierżawiającego

Dzierżawca nie może oddać przedmiotu umowy osobie trzeciej (poza swoją rodziną i pracownikami wykonującymi dla niego pracę związaną z używaniem przedmiotu dzierżawy) do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać bez zgody wydzierżawiającego.

Na czym polega umowa dzierżawy?

Jeżeli interesuje Cię teren do wynajęcia w Warszawie i chcesz np. wykorzystać ją pod uprawy, konieczne będzie podpisanie umowy dzierżawy. Jest ona podobna do umowy najmu. Różnica polega m.in. na tym, że dzierżawca ma prawo czerpać pożytki z przedmiotu dzierżawy. Przedmiotem umowy dzierżawy może być więc jedynie rzecz, która przynosi pożytki – dochody z rzeczy lub prawa.

Poprzez umowę dzierżawy, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać działkę do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Jednocześnie dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. To konieczne elementy umowy, których nie można pominąć. Co istotne, czynsz może być płatny w pieniądzach, świadczeniach innego rodzaju lub też ułamkowej części pożytków (np. zbiorów zboża). 

Stronami umowy dzierżawy mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - będące właścicielami gruntu lub posiadaczami gruntu. Umowa jest dwustronnie zobowiązująca.

Co określa się w umowie wynajmu działki?

Jeśli interesuje Cię działka do wynajęcia w Warszawie, ale nie zamierzasz czerpać z niej pożytków, zamiast umowy dzierżawy można podpisać zwykłą umowę najmu.  Powinna ona zawierać następujące elementy: strony umowy, przedmiot dzierżawy, czas trwania umowy, rodzaj oraz wysokość czynszu, terminy świadczenia należności.

Działki wynajem Warszawa

Zgodnie z art. 704 kodeksu cywilnego: „W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.”
Dzierżawa działki może zakończyć się poprzez porozumienie stron, nadejście określonego w umowie terminu, wypowiedzenia z zachowaniem terminów umownych. Po wygaśnięciu umowy, konieczne jest wydanie wydzierżawiającemu działki i rozliczenie się z tytułu kosztów poniesionych w związku z wynajmem działki.

Wynajęcie działki w Warszawie

Interesuje Cię działka na wynajem - Warszawa? Być może zastanawiasz się, jaki typ działki będzie w Twoim przypadku najlepszy. Zmiana klasyfikacji działki na wynajem bywa skomplikowanych procesem,  zatem podejmując decyzję o dzierżawie, musisz wiedzieć, jakie jest przeznaczenie danej działki. 

Podstawowe rodzaje działek gruntowych to: 
Działki budowlane - nieruchomości gruntowe położone w obszarze gminy, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.
Działki siedliskowe (zabudowa zagrodowa) - działka siedliskowa to nieruchomość, której właścicielem jest osoba posiadająca pełne prawo do wykonywania zawodu rolnika. 
Działki rolne - grunty rolne to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Użytki rolne dzielą się na: grunty orne, sady, oznaczone symbolem, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Działki rekreacyjne
Działki leśne
Działki inwestycyjne (przemysłowe)

Istotną kwestią podczas poszukiwania działki na wynajem jest jej lokalizacja. Warto sprawdzić, w jakiej dzielnicy jest położona działka i jak wygląda kwestia komunikacji miejskiej w jej okolicy:
• Warszawa Bielany,
• Warszawa Białołęka,
• Warszawa Praga Północ, Praga Południe,
• Warszawa Ursynów,
• Warszawa Wawer,
• Warszawa Włochy,
• Warszawa Targówek,
• Warszawa Bemowo,
• Warszawa Wesoła,
• Warszawa Ochota,
• Warszawa Mokotów.

Cel, w jakim zamierzasz wykorzystać działkę, często determinuje jej powierzchnię.  Od powierzchni zależy również cena. 

Wynajem działki okolice Warszawy

Jeśli działka do wynajęcia w Warszawie to za duży wydatek, warto zdecydować się na poszukanie terenu do wynajęcia poza granicami stolicy. Wokół Warszawy jest wiele miejscowości, z których dojazd zajmuje kilkanaście minut, dlatego działka na wynajem w takim miejscu jest bardzo dobrym pomysłem. Może się okazać, że przeznaczona do wynajęcia działka w okolicy Warszawy będzie sporo tańsza, nawet przy podobnych parametrach.