Czym jest kaucja przy wynajmie mieszkania?

Jedną z możliwości zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu jest kaucja. Ma ona na celu przede wszystkim zabezpieczyć roszczenia właściciela mieszkania.

Kaucja to jedna z możliwości zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu. Ma na celu zabezpieczenie roszczeń właściciela mieszkania, w szczególności pokrycia strat materialnych wynikających ze szkód wyrządzonych przez najemcę oraz opłat dotyczących rozliczenia mediów, takich jak: energia elektryczna, zużycie wody, itp.
W związku z tym, że kaucja jest zabezpieczeniem, nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem od towarów i usług.
Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dane mieszkanie, ustalonego przez wynajmującego (właściciela) i najemcę w umowie najmu. Najczęściej kaucja wynosi jeden miesięczny czynsz.
Kaucja płatna jest przed wydaniem najemcy lokalu mieszkalnego do użytkowania. 
Wysokość, termin, forma jej zapłaty (gotówka, przelew) oraz warunki jej rozliczenia po ustaniu najmu powinny być szczegółowo określone w umowie najmu.
Niewpłacenie kaucji w określonym w umowie najmu terminie skutkuje tym, że umowę taką uznaje się za niezawartą, jednakże musi to wynikać jasno z zapisów umowy.
Istotnym zapisem w umowie najmu powinna być informacja o sposobie zwrotu kaucji. Kaucja zgodnie z prawem powinna zostać rozliczona w przeciągu jednego miesiąca od dnia opróżnienia przez najemcę lokalu. Termin ten może zostać jednak indywidualnie ustalony przez strony.
Kaucja może być także zwaloryzowana, jednakże w praktyce występuje to niezwykle rzadko.
Powyższe wynika z Art. 6 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Dariusz Ziemkowski, Dyrektor Działu Sprzedaży Powiśle, MAXON Nieruchomości

Pozostałe aktualności

Cena ofertowa a cena transakcyjna - na czym polega różnica

Cena ofertowa i cena transakcyjna to dwa różne pojęcia związane z procesem sprzedaży nieruchomości. Różnica między nimi dotyczy procesu negocjacji i finalizacji transakcji.

Czytaj więcej

Jak określić wartość nieruchomości?

Ustalając cenę nieruchomości, łatwo popełnić błędy, opierając się na niewłaściwych źródłach informacji lub nieprawidłowych przesłankach. Zapraszamy do lektury artykułu, aby dowiedzieć się jak określić wartość nieruchomości.

Czytaj więcej

Samodzielnie czy z pośrednikiem?

Planujesz sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość i zastanawiasz się, czy skorzystać z usług pośrednika? W naszym tekście omówimy zalety współpracy z agentem nieruchomości, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej