mazowieckie, warszawski zachodni, Kampinos, Komorów

powierzchnia: 1 154,00 m2
cena: 150 000 PLN
cena m2: 129,98 PLN

Działka na sprzedaż - Działka w Komorowie przy Puszczy Kampinowskiej

Zapraszam do obejrzenia filmu z drona

https://www.youtube.com/watch?v=vDWX-E3IXfI

Kształtna działka w Komorowie gm. Kampinos położona przy Puszczy Kampinowskiej, a 600 metrów od drogi Warszawa - Sochaczew, dla której właściciel otrzymał propozycję warunków zabudowy:
Inwestycja obejmuje:
a) budowę budynku mieszkalnego dwulokalowego z garażami,
b) budowę indywidualnego ujęcia wody,
c) budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:
1) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) teren inwestycji przylega do drogi publicznej jedynie na fragmencie stanowiącym prywatną drogę wewnętrzną o szerokości 5,0 m (dz. ew. nr 98/8), gdzie nie ma możliwości zlokalizowania budynku, w związku z czym nie wyznacza się linii zabudowy, od granic działek sąsiednich planowaną inwestycję należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymalnie 18%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - minimalnie 60%,
d) szerokość elewacji frontowej - od 19,0 m do 21,0 m,
e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki - od 7,5 m do 9,5 m,
f) dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°,
g) wysokość kalenicy dachu - od 8,5 m do 10,5 m,
h) kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki - zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji,
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
b) zaopatrzenie w wodę - z projektowanego indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągowej,
c) odprowadzenie ścieków - do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3, docelowo do sieci kanalizacyjnej,
d) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła,
e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - na własną działkę, docelowo do sieci kanalizacji deszczowej,
f) gospodarowanie odpadami - na działce należy zapewnić miejsce do gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich segregacji,
g) należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc do parkowania w granicach terenu inwestycji - minimum 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny,
h) dostęp do drogi publicznej - dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. ew. nr 171) poprzez drogę wewnętrzną (dz. ew. nr 98/8).
przyłącze elektryczne na działce, woda miejska i kanalizacja w drodze , droga nieutwardzona.
Możliwość dokupienia kolejnych działek stanowiących obszar 4645 m2.
Jest to idealna propozycja dla osób chcących zainwestować środki finansowe.

Zapraszam na prezentację.

Jeśli masz pytania dzwoń, pisz.

Pracuję 7 dni w tygodniu.

Podstawowe

Numer oferty
5475/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
33,37
Długość działki
34,59
Kształt działki
Kwadrat
Działka narożna
Przeznaczenie
Zabudowa jednorodzinna (dwulokalowa)

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Miejska
Prąd
Jest
Gaz
Kanalizacja
Brak
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Małgorzata Grabowska

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę
1/2