Porady: Zakup działki bez MPZP

W obrocie znajduje się wiele działek, dla których nie został jeszcze uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Co możemy zrobić w przypadku zainteresowania się jedną z nich?

Możemy oczywiście podjąć ryzyko i dokonać zakupu takiej działki bez dodatkowych działań, jednak ponosimy przy tym ogromne ryzyko, że nie uzyskamy pozwolenia na budowę obiektu, jaki wcześniej na danym terenie zaplanowaliśmy.

Najbezpieczniejszą drogą jest wystąpienie do lokalnych władz o wydanie Warunków Zabudowy  – dokumentu potwierdzającego możliwość wybudowania planowanego obiektu.

Warto wiedzieć, że o wydanie Warunków Zabudowy może wystąpić nie tylko właściciel działki, ale też każda osoba zainteresowana tematem. Najrozsądniej jest zatem najpierw uzyskać Warunki Zabudowy, a dopiero potem dokonać zakupu działki.

Zmiana planów?
Przygotowanie wniosku o wydanie Warunków Zabudowy, a także samo wydanie decyzji, wiąże się z kosztami i trwa w czasie. W trakcie tego procesu właściciel może zbyć działkę innej osobie lub odstąpić od jej sprzedaży. Niezwykle istotne jest zatem wcześniejsze zawarcie z właścicielem gruntu umowy przedwstępnej z dobrymi zapisami precyzującymi obowiązki stron transakcji przy różnych możliwych scenariuszach zdarzeń.

PRZECZYTAJ czym jest MPZP