Porady: Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Nie musisz stawiać się osobiście, by kupić czy sprzedać nieruchomość – może to zrobić za Ciebie pełnomocnik.

Jeżeli przebywasz w Polsce i chcesz udzielić pełnomocnictwa, powinieneś udać się w tym celu się do notariusza. Musisz mieć ze sobą swój dowód tożsamości oraz wymagane dane osoby, której zamierzasz udzielić pełnomocnictwa.

Apostille, czyli pełnomocnictwo za granicą

Pełnomocnictwo możesz sporządzić również poza granicami naszego kraju.
W większości przypadków na takim pełnomocnictwie musi się znaleźć klauzula apostille.

Jest to rodzaj zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe wydane na terytorium danego państwa będącego stroną międzynarodowej konwencji, są respektowane na terytorium innego państwa, również objętego konwencją. Zasady używania apostille reguluje konwencja haska z 1961 roku.

Apostille jest sporządzane według wzoru załączonego do konwencji i może zostać wydane jedynie przez właściwe organy państwowe, upoważnione na terytorium, gdzie dany dokument urzędowy został przygotowany.