Porady: Koszt najmu w centrach handlowych

Koszty najmu lokalu w centrum handlowym zależą głównie od jego lokalizacji, wielkości, typu centrum oraz sposobu zarządzania.

Najwyższe stawki osiągają centra zlokalizowane w największych miastach Polski, czyli w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach oraz Wrocławiu. Należą do nich zarówno centra regionalne, jak i domy handlowe zlokalizowane w centralnych punktach miast.

Do podstawowych składowych kosztów najmu należą:

1. Podstawowy czynsz najmu.

2. Opłata serwisowa.

3. Opłata marketingowa.

4. Koszty licznikowe.

Podstawowy czynsz najmu jest określony w umowie najmu jako kwota stała należna za jeden metr kwadratowy najmu lokalu, płatna miesięcznie. Może być jednak również traktowana jako minimalny czynsz będący podstawą do rocznego rozliczenia wynikającego z uzyskanego obrotu w lokalu (tzw. czynsz procentowy).

Opłata serwisowa zawiera koszty związane z zarządzaniem budynkiem, są to między innymi: koszty zarządzania, utrzymania powierzchni wspólnych, terenów zielonych wokół budynku, ochrony, wywozu śmieci, napraw, dzierżawy gruntu oraz podatków związanych z nieruchomością. W Warszawie może ona osiągać poziom nawet 12 euro/m².

Opłata marketingowa dotyczy głównie kosztów promocji centrum, organizacji imprez okolicznościowych oraz innych działań marketingowych podjętych przez zarząd budynku. Jej średni poziom w kluczowych projektach wynosi ok. 2-3 euro/m².

Koszty licznikowe zależą bezpośrednio od wielkości zużycia mediów zainstalowanych w danym lokalu.