Porady: Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to szczególna forma dokumentu sporządzana w sytuacji, gdy taka jest wola stron lub gdy wymaga tego przepis prawa

Do przygotowywania aktów notarialnych uprawniony jest wyłącznie notariusz. Takiej właśnie formy wymaga umowa sprzedaży nieruchomości, a umowa sporządzona w innej formie jest po prostu nieważna.

Formy aktu notarialnego nie będzie wymagała natomiast umowa najmu czy też dzierżawy, gdyż żadna z nich nie przenosi prawa własności.

PRZECZYTAJ Więcej na temat aktu notarialnego