mazowieckie, pruszkowski, Raszyn, Jaworowa

powierzchnia: 1 768,00 m2
cena: 900 000 PLN
cena m2: 509,04 PLN

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Działka na sprzedaż - Jaworowa - inwestycyjna

Działka o pow. 1767m2 (szer: 20m, dł: 70m) z wytyczoną drogą dojazdową: dł: 80m szer: 4m. Przeznaczenie - budowlana. Płaska. W drodze: gaz, prąd, woda.

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne;
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze, garaże i miejsca parkingowe,
b) urządzenia budowlane, zieleń urządzona, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze;
4) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) na działce budowlanej dopuszczenie realizacji wyłącznie jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego;
b) maksymalna wysokość zabudowy:
- 10 m dla terenów oznaczonych symbolami 3MN, z wyjątkiem budynków
garażowych i gospodarczych, dla których obowiązuje maksymalna wysokość
zabudowy – 6 m,
c) forma dachów: jednospadowa, dwuspadowa i wielospadowa o nachyleniu
głównych połaci dachu do 45% lub dachy płaskie,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6;
e) minimalny wskaźnik intensywność zabudowy – 0,01;
f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na działce
budowlanej – 50%;
g) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:
- 500 m2 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie bliźniaczej z
jednym lokalem mieszkalnym,
- 750 m2 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie bliźniaczej z
dwoma lokalami mieszkalnymi,
- 1000 m2 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie wolno stojącej

Podstawowe

Numer oferty
7084/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
20,00
Długość działki
70,00
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Miejska w drodze
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Kanalizacja
Miejska w drodze
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Julita Mrozik

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę