mazowieckie, piaseczyński, Konstancin-Jeziorna

Cyraneczki

powierzchnia: 5 407,00 m2
cena: 1 110 000 PLN
cena m2: 205,28 PLN

Działka na sprzedaż - Działka na inwestycję w okolicach Konstancina.

Ciekawa działka  na niedużą inwestycję deweloperską położona w gminie Konstancin-Jeziorna Skolimów, w strefie zabudowy przeznaczonej na budownictwo jednorodzinne lub bliźniacze.

Położona bezpośrednio przy planowanej drodze gminnej. Kształt nieregularnego trapezu.W okolicach dwa osiedla mieszkaniowe z pełną infrastrukturą.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych MN1 przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej, 

b) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,

c) tereny zieleni urządzonej towarzyszące zabudowie mieszkaniowej;
2) zakaz lokalizacji więcej niż jednego lokalu mieszkalnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej;

3) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej na jednej działce budowlanej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,5,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 60%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 30%,

d) wysokość zabudowy:

  • nie więcej niż 11 m, z wyjątkiem zabudowy gospodarczej i garażowej,
  • nie więcej niż 6 m – dla zabudowy gospodarczej i garażowej,

e) geometria dachów:

  • dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
  • dachowych od 15° do 45° z wyłączeniem dachów budynków gospodarczych i garażowych,
  • dachy budynków gospodarczych i garażowych: jednospadowe, dwuspadowe lub o kącie nachylenia od 20° do 40°,

f) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej– nie mniej niż 1500 m2;

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

  • minimalna powierzchnia działki – 1500 m2,
  • minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
  • kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej symbolami MNU1 ustala się:
1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej,

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,

d) tereny zieleni urządzonej towarzyszące zabudowie usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zakaz lokalizacji więcej niż jednego lokalu mieszkalnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej;

3) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej na jednej działce budowlanej,na której dopuszcza się lokalizację nie więcej niż dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,5,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- dla terenu MNU1 nie mniej niż 50%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 50%,

d) wysokość zabudowy:
- nie więcej niż 11 m, z wyjątkiem zabudowy gospodarczej i garażowej,
- nie więcej niż 6 m – dla zabudowy gospodarczej i garażowej, e) geometria dachów:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15° do 45° lub dachy płaskie – zwyłączeniem budynków usługowych oraz budynków gospodarczych i garażowych,
- dachy budynków usługowych oraz budynków gospodarczych i garażowych – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40°,
f) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie mniejsza niż 1500 m2,

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°;

Podstawowe

Numer oferty
6119/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
56,00
Długość działki
96,00
Kształt działki
Trapez
Działka narożna

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Miejska w drodze
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Kanalizacja
Miejska w drodze
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Anna Wenda

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę