łódzkie, pabianicki, Lutomiersk, Malanów

powierzchnia: 1 082,00 m2
cena: 120 000 PLN
cena m2: 110,90 PLN

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Działka na sprzedaż - Działka rekreacyjna pod zabudowę

Mam przyjemność zaprezentować Państwu na sprzedaż działkę rekreacyjną o pow. 1082 m2 położoną w miejscowości Malanów gm. Lutomiersk. 

Idealna dla rodziny szukającej miejsca na weekendowy wypoczynek. 

Działka położona w lesie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puczniewsko-Grotnickiego. 

Działka o wymiarach ok. 26 m x 41 m w kształcie prostokąta. Posiada dostęp do drogi. Ogrodzona z 3 stron bez frontu. 

Media - prąd na działce, wykopana studnia głębinowa. 

Działka objęta mpzp oznaczona symbolem 5ML, dla której ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej;
 2. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy:
  a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,
  b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni wydzielonej działki budowlanej,
  c) wysokość zabudowy do 7,0 m, przy czym max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, a dla budynków gospodarczych i garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m,
  d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°; a dla budynków gospodarczych i garażowych od 20° do 40°,
  e) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu,
  f) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej,
  g) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków,
  h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, g należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany;
 3. w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują:
  a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1200 m² ,
  b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 m,
  c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°;
 4. dla terenu 2ML, 3ML dopuszcza się wycinkę z istniejącego drzewostanu tylko pod obiekty budowlane i podjazdy do budynków;
 5. w zakresie określenia linii zabudowy:
  a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;(zmiana uchwałą nr XXXVI/259/13 z dnia 14.05.2013 r.);
 6. dla terenów 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 8ML, 10ML, 11ML, 12ML, 13ML objętych projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu Puczniewsko-Grotnickiego obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 2;
 7. w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się:
  a) obsługę terenu 5ML z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 07KDD, 09KDD, 13KDD.

Zapraszam na prezentację.

Jeśli masz pytania dzwoń, pisz.

Pracuję 7 dni w tygodniu.

Podstawowe

Numer oferty
7411/GS/MAX
Ogrodzenie
Siatka
Szerokość działki
26,00
Długość działki
41,00
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna
Przeznaczenie
Zabudowa jednorodzinna (dom), Rekreacja

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Studnia
Prąd
Na działce
Gaz
Kanalizacja
Brak
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Małgorzata Grabowska

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę