mazowieckie, otwocki, Kołbiel, Gadka

powierzchnia: 35 300,00 m2
cena: 1 235 500 PLN
cena m2: 35,00 PLN

Działka na sprzedaż - Duże działki - Gadka - przy trasie

Zachęcam do zapoznania się z dwoma sąsiadującymi działkami o łącznej powierzchni 35.300mkw, położonymi w miejscowości Gadka, gm. Kołbiel przy drodze ekspresowej S17 z dwoma zjazdami na działkę.

Nieruchomość objęta jest MPZP i obejmuje obszar MR – tereny zabudowy zagrodowej. Są to tereny zabudowy rolniczej, w której dopuszcza się realizację usług związanych z rolnictwem.

Dla terenów zabudowy zagrodowej „MR” ustala się:
– w zabudowie rolniczej - siedliskowej dopuszcza się lokalizacja zabudowy usługowej związanej z rolnictwem,

– dopuszcza się lokalizację usług oraz innych form działalności gospodarczej, których funkcja nie koliduje z zabudową mieszkaniową oraz uciążliwość zamyka się w granicach użytkowanego terenu,

– przy lokalizacji inwestycji związanych z działalnością gospodarczą należy zachować przepisy sanitarne i ochrony środowiska oraz inne przepisy szczególne,

– wysokość zabudowy do 2 kondygnacji oraz do 3 kondygnacji w przypadku nawiązania się do zabudowy sąsiedniej,

– projektowana zabudowa winna nawiązywać charakterem, forma, skalą i gabarytami do zabudowy istniejącej oraz winny być dostosowane i wkomponowane w krajobraz,

– w zabudowie zagrodowej należy przewidzieć zieleń na min. 60% powierzchni działki, a przy realizacji działalności gospodarczej na min. 50% powierzchni działki z wyjątkiem terenów położonych w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i jego otuliny, gdzie obowiązuje 75% powierzchni działki biologicznie czynnej,

– linie zabudowy zgodnie z ustaleniami tekstu planu w zakresie komunikacji, – w przypadku lokalizacji usług i innych form działalności gospodarczej należy zapewnić odpowiednią powierzchnię komunikacyjną, określoną przepisami szczególnymi,

– dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi motoryzacji pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych i uzyskania uzgodnień sanitarnych i ochrony środowiska,

- przez działkę przechodzi gazociąg wysokiego ciśnienia, odległość zabudowy to po 6m z każdej ze stron.

W najbliższym sąsiedztwie działek znajduję się stacja paliw wraz MOP-em, restauracja/ zajazd oraz centrum logistyczne.

Zdjęcia pochodzą z geoportalu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Podstawowe

Numer oferty
7419/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
68,50
Długość działki
589,40
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna
Przeznaczenie
Rolne

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Miejska
Prąd
W drodze
Gaz
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Oliwia Szymanek

Specjalista ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę
1/7