mazowieckie, nowodworski, Czosnów, Cząstków Polski

powierzchnia: 13 910,00 m2
cena: 8 067 800 PLN
przeznaczenie: przemysłowo - usługowa

Działka na sprzedaż - Działka inwestycyjno-budowlana przy S7

Posiadamy działkę budowlano-inwestycyjną, z wydzielona działką przemysłową.

Lokalizacja : Cząstków Polski  przy trasie S7 Warszawa - Gdańsk.

Dojazd do działki drogą asfaltową od strony Czosnowa  lub od strony Palmir.
Szerokość działki 51,64 m x 283,13 m.

Działka budowlana objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o symbolach: 

  • UP2 - obiekty produkcyjne, składy i magazyny
  • 0,88 ha ( 51,64 x 178,32 ) 
     
  • MN 2/12 - tereny zabudowy
  • 0,5141 ha ( 51,64 x 104,81) 

Dla terenów oznaczonych symbolem MN 2.12:                                                                                                                                                                                                                                 l) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;2) przeznaczenie uzupełniające — zabudowa usługowa;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych,

b) zakaz zabudowy w formie budynków szeregowych i grupowych,

c) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe,

d) wysokość zabudowy do 1 1,0 m,

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 200 do 450;4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:

a) budynki 0 1 kondygnacji nadziemnej,

b) wysokość zabudowy do 6,0 m,

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 200 do 450;

5) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,dla budynków w zabudowie bliźniaczej dopuszczenie sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,dla budynków gospodarczych i garażowych o długości większej niż 6,5 m i wysokości większej niż 3 m zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki budowlanej, na której są zlokalizowane, dopuszczenie ich sytuowania bezpośrednio przy tej granicy jeżeli stykają się z podobnym budynkiem na działce sąsiedniej, lub w odległości 1,5 m od tej granicy,

maksymalną intensywność zabudowy na 0,5,minimalną intensywność zabudowy na 0,01,minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%,

wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie na 0,25,minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na:

- 800 m2 dla jednego segmentu budynku bliźniaczego lub budynku wolno stojącego

- w przypadku podłączenia go do kanalizacji sanitarnej,

- 1200 rn2 dla zabudowy wolno stojącej w przypadku braku podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.

Dla terenów oznaczonych symbolem U/P2 ustala się:
1) przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) dopuszczenie budowy stacji transformatorowych o napięciu znamionowym wyższym niż I kV; 

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:wysokość zabudowy do 12,5 m,dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 450;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,maksymalną intensywność zabudowy na 1,0,minimalną intensywność zabudowy na 0,01,minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie na 0,5,minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 3000 m2 

5) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy D a po przebudowie drogi krajowej nr 7 również z dróg o znaczeniu lokalnym: zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, zlokalizowanych w terenach komunikacji oznaczonych symbolem KD.

Działka znajduje się w  sąsiedztwie działek zabudowanych   przez hale produkcyjne, gospodarcze oraz inwestycyjne obiekty. 

Podstawowe

Numer oferty
6616/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
52,00
Długość działki
300,00
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Warunki handlowe

Cena m2
580,00 PLN

Media

Woda
Brak
Prąd
W drodze
Gaz
Kanalizacja
Miejska w drodze
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Anna Wenda

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę