mazowieckie, legionowski, Nieporęt

Pogonowskiego

powierzchnia: 1 210,00 m2
cena: 280 000 PLN
cena m2: 231,40 PLN

NA WYŁĄCZNOŚĆ 0% PROWIZJI

Działka na sprzedaż - Działka budowlana 1200/2400 m2 w Nieporęcie

 Działka budowlana o powierzchni 1210 m2, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 004, teren oznaczony jako ME (ekstensywna zabudowa jednorodzinna):

 3) Teren oznaczony symbolem ME – przeznaczenie podstawowe - ekstensywna zabudowa jednorodzinna.

 a) Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca realizowana w zespołach tworzących jednorodne pierzeje ulic lub ich fragmenty. Za niesprzeczne z ustaleniami planu uznaje się przeznaczenie części lokali mieszkalnych na gabinety, biura, pracownie. Na działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny i jeden garażowo-gospodarczy. Parkowanie w granicach własnej działki. Zakazuje się lokalizowania wszelkich obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 25 m od granicy kompleksu leśnego (ściany lasu).
 b) Minimalna powierzchnia działki 1000 m2. Minimalną szerokość frontu działki - 20 m. Udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 70% powierzchni działki.
 c) Maksymalna wysokość budynków 8 m, liczone od poziomu istniejącego terenu do kalenicy dachu (2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe). W przestrzeni poddasza może być wybudowana nie więcej niż jedna kondygnacja użytkowa. Maksymalna odległość dolnej krawędzi okapu od średniego poziomu terenu w obrysie rzutu budynku nie może przekraczać 4,5 m. Różnica poziomów istniejącego terenu i poziomu podłogi parteru nie może przekraczać 0,5 m. Wyklucza się stosowanie garaży na poziomie piwnic.
 d) Dach dwuspadowy, symetryczny o nachylenie połaci 35° - 45°; dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi, przy zachowaniu ich odległości od krawędzi połaci dachowej 1,5 m. Maksymalna odległość dolnej krawędzi okapu od średniego poziomu terenu w obrysie rzutu budynku nie może przekraczać 4,5 m. Należy stosować tradycyjne kolory pokryć dachowych – wyklucza się jaskrawe odcienie niebieskiego, fioletowego, żółtego, pomarańczowego, czerwonego, zielonego. Wyklucza się stosowanie różnego koloru pokryć dachowych w zespołach budynków stanowiących pierzeję ulicy.
 e) Ogrodzenia działek zharmonizowane wysokościowo w pierzei jednej ulicy. Wyklucza się stosowanie prefabrykowanych ogrodzeń betonowych. Od strony lasu postuluje się ogrodzenia ażurowe.
 f) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

 Szczegóły planu:
 https://mpzp.igeomap.pl/doc/legionowo/nieporet/004.pdf

Cena do negocjacji.

Mozliwość zakupu z sąsiednią graniczącą działką, łącznie 2420 m2.

Podstawowe

Numer oferty
6812/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
24,00
Długość działki
48,00
Kształt działki
Trapez
Działka narożna
Przeznaczenie
budowlana

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Miejska w drodze
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Kanalizacja
Miejska w drodze
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Ewa Hołopiak

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę
1/11