Zwiększenie ochrony kupujących mieszkania na rynku pierwotnym

Uchwalona w 2011 roku tak zwana Ustawa Deweloperska poprawiła sytuację osób decydujących się na zakup mieszkań na rynku pierwotnym. Jednak po kilku latach jej funkcjonowania UOKiK przygotował zmiany, które mają jeszcze bardziej wzmóc ochronę klientów w przypadku takich transakcji.

Pierwszą proponowaną zmianą jest likwidacja otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych (OMRP) bez zabezpieczeń, z których korzysta ok. 80% deweloperów. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że nie chronią one klientów w sposób wystarczający przed utratą wpłaconych środków np. w chwili kiedy deweloper zbankrutuje, nie rozpocznie czy też nie dokończy budowy. W proponowanych zmianach wpłaty klientów kierowane będą albo na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy lub na OMRP z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. Wpłaty klientów będą zaś ściśle powiązane z postępem prac na budowie. Dodatkowo banki przed przekazaniem środków Inwestorowi będą zobligowane do dokładnego sprawdzenia czy deweloper posiada prawo do działki, ma prawomocne pozwolenie na budowę oraz czy nie toczy cię wobec niego postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne.  

Z punktu widzenia kupujących istotną zmianą będzie także obowiązek zakładania mieszkaniowych rachunków powierniczych dla każdego etapu inwestycji, który zostanie wyodrębniony. Obecnie takie rachunki obejmują całą inwestycję, nawet jeśli składa się ona z kilku etapów, przez co klientom w przypadku jakichkolwiek problemów ciężko jest dochodzić swoich roszczeń, w tym zwrotu wpłaconych środków. 

W proponowanych zmianach znalazły się także przepisy rozszerzające funkcjonowanie ustawy na gotowe lokale, kupowane już po zakończeniu inwestycji. W wyniku proponowanych zmian osoby nabywające mieszkanie już po zakończeniu bodowy otrzymają ochronę swoich środków, na wypadek np. bankructwa dewelopera, do czasu przeniesienia na nich prawa własności. Nowelizacja przewiduje również objęcie ustawą zakupu garaży, boksów czy udziałów w prawie własności np. ulicy osiedlowej. 

Zmiany mają także dotknąć opłaty rezerwacyjnej, która zgodnie z pomysłem UOKiK ma być traktowana tak jak kaucja, i w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej będzie zaliczona w poczet ceny mieszkania, trafiając na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jeśli jednak bank nie udzieli kredytu to klient otrzyma zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej. Gdy nie dojdzie do transakcji z winy dewelopera, będzie on zobowiązany oddać klientowi podwójną wysokość wpłaconej opłaty. 

Zasygnalizowane powyżej zmiany, to tylko niewielki wycinek tych, które znalazły się w nowelizacji ustawy przygotowanej przez UOKiK, a ich pełen zakres będziemy poznawać z całą pewnością na etapie procedowania. 

Pozostałe aktualności

Planujesz sprzedać nieruchomość?

Procesowi sprzedaży nieruchomości może towarzyszyć ogromny stres, setki pytań, wątpliwości oraz istotnych decyzji, które często trzeba podejmować szybko, aby nie stracić korzystnej oferty. Sprawdź, od czego zacząć:

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy AML - wpływ na pracę pośredników nieruchomości

31 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Będzie mieć znaczący wpływ na pracę pośredników nieruchomości.

Czytaj więcej

Czy podwyżka stóp procentowych wpłynie na rynek mieszkaniowy?

Rada Polityki Pieniężnej podjęła na początku października decyzję o podwyżce stóp procentowych. Czy wpłynie ona na ilość udzielanych kredytów hipotecznych oraz sytuację na rynku nieruchomości?

Czytaj więcej