Zwiększenie ochrony kupujących mieszkania na rynku pierwotnym

Uchwalona w 2011 roku tak zwana Ustawa Deweloperska poprawiła sytuację osób decydujących się na zakup mieszkań na rynku pierwotnym. Jednak po kilku latach jej funkcjonowania UOKiK przygotował zmiany, które mają jeszcze bardziej wzmóc ochronę klientów w przypadku takich transakcji.

Pierwszą proponowaną zmianą jest likwidacja otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych (OMRP) bez zabezpieczeń, z których korzysta ok. 80% deweloperów. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że nie chronią one klientów w sposób wystarczający przed utratą wpłaconych środków np. w chwili kiedy deweloper zbankrutuje, nie rozpocznie czy też nie dokończy budowy. W proponowanych zmianach wpłaty klientów kierowane będą albo na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy lub na OMRP z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. Wpłaty klientów będą zaś ściśle powiązane z postępem prac na budowie. Dodatkowo banki przed przekazaniem środków Inwestorowi będą zobligowane do dokładnego sprawdzenia czy deweloper posiada prawo do działki, ma prawomocne pozwolenie na budowę oraz czy nie toczy cię wobec niego postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne.  

Z punktu widzenia kupujących istotną zmianą będzie także obowiązek zakładania mieszkaniowych rachunków powierniczych dla każdego etapu inwestycji, który zostanie wyodrębniony. Obecnie takie rachunki obejmują całą inwestycję, nawet jeśli składa się ona z kilku etapów, przez co klientom w przypadku jakichkolwiek problemów ciężko jest dochodzić swoich roszczeń, w tym zwrotu wpłaconych środków. 

W proponowanych zmianach znalazły się także przepisy rozszerzające funkcjonowanie ustawy na gotowe lokale, kupowane już po zakończeniu inwestycji. W wyniku proponowanych zmian osoby nabywające mieszkanie już po zakończeniu bodowy otrzymają ochronę swoich środków, na wypadek np. bankructwa dewelopera, do czasu przeniesienia na nich prawa własności. Nowelizacja przewiduje również objęcie ustawą zakupu garaży, boksów czy udziałów w prawie własności np. ulicy osiedlowej. 

Zmiany mają także dotknąć opłaty rezerwacyjnej, która zgodnie z pomysłem UOKiK ma być traktowana tak jak kaucja, i w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej będzie zaliczona w poczet ceny mieszkania, trafiając na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jeśli jednak bank nie udzieli kredytu to klient otrzyma zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej. Gdy nie dojdzie do transakcji z winy dewelopera, będzie on zobowiązany oddać klientowi podwójną wysokość wpłaconej opłaty. 

Zasygnalizowane powyżej zmiany, to tylko niewielki wycinek tych, które znalazły się w nowelizacji ustawy przygotowanej przez UOKiK, a ich pełen zakres będziemy poznawać z całą pewnością na etapie procedowania. 

Pozostałe aktualności

Odpowiedzialność biura nieruchomości w procesie sprzedaży lub wynajmu

Wielu Klientów pyta, jaki zakres odpowiedzialności ponosi biuro nieruchomości w całym procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości? Co dzieje się, gdy jedna ze stron transakcji okaże się nieuczciwa? Czy biuro nieruchomości ma narzędzia, która pozwalają na sprawdzenie stron transakcji pod względem wiarygodności i wypłacalności?

Czytaj więcej

Sprzedaż mieszkania a udostępnienie kluczy do mieszkania przed podpisaniem umowy przyrzeczonej sprzedaży.

Proces sprzedaży mieszkania zaczyna się z chwilą zawarcia umowy przez waściciela mieszkania z biurem nieruchomości. Wówczas to następuje cykl działań zmierzających do przygotowania solidnej oferty, która ma trafić do jak największej liczby osób zainteresowanych kupnem mieszkania.

Czytaj więcej

Błędy merytoryczne w Księdze Wieczystej. Co robić?

Księga Wieczysta przedstawia stan prawny nieruchomości, a informacje w niej zawarte powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. Nie zawsze jednak tak jest pomimo, że wpisów do Księgi Wieczystej dokonuje się w ściśle określonej procedurze i na ściśle określonych wzorach wniosków.

Czytaj więcej