Wakacje kredytowe. Banki gotowe na przyjmowanie wniosków.

W piątek, 29-go lipca wchodzi w życie ustawa pozwalająca na zawieszenie do końca przyszłego roku płatności ośmiu rat kapitałowo-odsetkowych hipotek zaciągniętych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W piątek, 29-go lipca wchodzi w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, pozwalająca na zawieszenie do końca przyszłego roku płatności ośmiu rat kapitałowo-odsetkowych hipotek zaciągniętych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Od jutra banki rozpoczną przyjmowanie wniosków. 

Jakie są zasady korzystania z wakacji kredytowych? 

  • skorzystać z nich mogą klienci spłacający kredyt hipoteczny w złotych, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. 
    nie ma znaczenia wysokość kredytu ani sytuacja finansowa klienta.
  • wniosek należy złożyć przed datą spłaty raty. Jest to szczególnie ważne w przypadku raty sierpniowej.
  • wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Zgodnie z ustawą, zawieszenie następuje z dniem doręczenia wniosku bankowi
  • zawiesić będzie można dwie raty w okresie 1 sierpnia-30 września 2022 r., dwie raty w okresie 1 października-31 grudnia 2022 r. oraz cztery raty w 2023 r. – po jednej racie w każdym z kwartałów.

 

Kto nie może skorzystać z możliwości przerwy w spłacie?  Są to np.:  

  • kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w walucie innej niż PLN (np. we frankach) 
  • osoby, które kredyt wykorzystały w celach inwestycyjnych, np. kupując mieszkanie na wynajem. 

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania zostaje przedłużony o odpowiedni czas okresu zawieszenia kredytu. 

Cześć klientów zareagowała na podwyżki stóp procentowych chęcią wcześniejszej spłaty kredytu. Zgodnie z danymi BIK, w czerwcu po raz pierwszy częściowe nadpłaty i wcześniejsze spłaty całości kredytów przekroczyły 6 mld zł. To trzy razy więcej niż rok wcześniej. 

Oszczędności wynikające z zawieszenia rat mogą zostać wykorzystane przez część kredytobiorców jako kapitał do nadpłaty kredytu, a tym samym – zmniejszenia późniejszych odsetek. 

Pozostałe aktualności

Podatek od nieruchomości w 2023 roku

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2023 roku w porównaniu z ich wartościami z 2022 roku. Znane już są nowe stawki podatku od nieruchomości, których wartość nie jest jednakowa w całej Polsce. Przeczytaj i dowiedz się, jaki zapłacisz podatek w nadchodzącym roku.

Czytaj więcej

Jak urządzić mieszkanie na wynajem?

Poszukując mieszkania lub domu do celów inwestycyjnych, wybieramy taką nieruchomość, która ma dogodną lokalizację oraz spełnia nasze warunki budżetowe, a także jest w pełni funkcjonalna. Gdy już jesteśmy właścicielami tej idealnej nieruchomości i zamierzamy ją wynająć, skupmy się na tym, aby stworzyć w niej odpowiedni klimat, urządźmy ją przytulnie i w taki sposób, abyśmy sami chcieli w niej zamieszkać.

Czytaj więcej

Jak sprzedać mieszkanie, mieszkając na stałe za granicą?

Co należy zrobić, żeby sprzedać mieszkanie, przebywając na stałe za granicą, w bardzo ograniczonym stopniu uczestniczyć w całym procesie sprzedaży i jednocześnie nie musieć wracać specjalnie z tego powodu do Polski? Sprawdź, jak to zrobić.

Czytaj więcej