Czy trzeba podpisać umowę przed obejrzeniem lokalu?

Wiele osób, które zamierzają kupić lub zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu wyraża zdziwienie, gdy agent nieruchomości przed prezentacją mieszkania przedkłada im do podpisania umowę pośrednictwa. Umowa ta jest niczym innym, jak sformalizowaniem współpracy określającym nie tylko wynagrodzenie biura nieruchomości, ale także zapisy wynikające z wymagań prawnych.

Zobowiązanie

Właściciel mieszkania zlecając agentowi nieruchomości sprzedaż lub wynajem mieszkania oczekuje od niego określonych działań, w tym znajomości osób, które przychodzą pod wskazany adres. Ważne zatem jest, żeby osoby zainteresowane mieszkaniem nie pozostawały anonimowe. Nie wystarczy w tym przypadku tylko okazanie dowodu tożsamości przez potencjalnych Klientów. Agent nieruchomości ma zobowiązania wobec Właściciela mieszkania wynikające z zawartej umowy pośrednictwa i musi je realizować. Oczywiście nie jest to w żaden sposób przerzucanie czegokolwiek na Kupującego czy Najemcę, wręcz przeciwnie, Kupujący lub Najemca po sformalizowaniu współpracy z agentem nieruchomości ma pewność, że ten będzie rzetelnie reprezentował jego interesy przed Właścicielem.

Co oznacza podpisanie umowy pośrednictwa dla Kupującego lub Najemcy?

Podpisanie umowy pośrednictwa z Kupującym lub Najemcą pozwala przede wszystkim na reprezentowanie ich przed Właścicielem, upoważnia do tego, żeby gromadzić i przekazywać informacje związane z tą i innymi ofertami, negocjować wysokość ceny. To tylko niektóre czynności, które składają się czasami na żmudny i wcale nie prosty proces kupna lub najmu mieszkania. Dochodzi jeszcze inny ważny czynnik, na który Kupujący lub Najemca rzadko zwracają uwagę, a mianowicie fakt, że zarówno agent nieruchomości, jak też samo biuro posiadają polisę ubezpieczeniową OC.

Różne praktyki

Wielu Klientów pyta na wstępie, czy za samo podpisanie umowy pośrednictwa będą musieli ponieść jakieś koszty. Dodają, że „na mieście” różnie z tym bywa.

Maxon Nieruchomości nie pobiera żadnych opłat za podpisanie umowy, prezentacje mieszkań, spotkania w biurze lub poza nim. Praktyki te są obce dla agentów reprezentujących firmę.

Samo podpisanie umowy pośrednictwa nie zobowiązuje Kupującego ani Najemcy do ponoszenia z tego tytułu absolutnie żadnych kosztów. W umowie jasno jest napisane, że Kupujący lub Najemca zapłaci wynagrodzenie, ale tylko w przypadku, gdy dojdzie do transakcji sprzedaży lub wynajmu.

Kiedy i gdzie podpisać umowę

Idealnie byłoby, po pierwszym kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, spotkać się w biurze agencji nieruchomości. Wówczas Kupujący lub Najemca ustaliłby z agentem swoje oczekiwania wobec samego mieszkania jak również współpracy. Niestety życie toczy się szybko i zazwyczaj Kupujący lub Najemcy nie mają na tyle czasu, żeby spotkać się biurze lub poza nim, żeby ustalić niezbędne szczegóły.

W praktyce często bywa, że Klienci spotykają się z agentem na ulicy i tam dopiero uzgadniają szczegóły współpracy i podpisują umowę. Nie wygląda to zbyt profesjonalnie. „Ratunkiem” jest pobliska kawiarnia lub auto agenta. W takich przypadkach warto zadbać, żeby telefonicznie uzgodnić warunki współpracy, a umowę przy obopólnym zaufaniu podpisać w prezentowanym mieszkaniu. Jeżeli w lokalu mieszkają Właściciele zawsze można poprosić o 10 minut przerwy na podpisanie umowy.

Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, że Kupujący lub Najemca po poznaniu Właściciela zasugeruje, że właściwie już teraz nie potrzebuje agenta nieruchomości, bo może dokonać transakcji bezpośrednio z Właścicielem i nie płacić wynagrodzenia. Może, ale czy tym samym nie „przedstawia się” Właścicielowi jako człowiek, z którym Właściciel może mieć w przyszłości problemy? Praktyka pokazuje, że Właściciele nie chcą takich Kupujących lub Najemców, ponieważ nie są pewni jak zachowają się oni w przyszłości wobec nich samych, a po drugie nie chcą sobie psuć dobrych relacji z biurem nieruchomości.

Co się dzieje z podpisaną umową, jeżeli nie dojdzie do transakcji sprzedaży lub najmu?

Umowy, które nie zostały zrealizowane przez biuro nieruchomości są archiwizowane, a dane osobowe zabezpieczane i przechowywane zgodnie z przepisami RODO.

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że nawet w przypadku, gdyby agent nieruchomości zaprezentował Kupującemu lub Najemcy sto mieszkań, to z tego tytułu nie ponoszą oni  absolutnie żadnych kosztów.

                                                                                                                                         Dariusz Ziemkowski 

 

 

Pozostałe aktualności

Cena ofertowa a cena transakcyjna - na czym polega różnica

Cena ofertowa i cena transakcyjna to dwa różne pojęcia związane z procesem sprzedaży nieruchomości. Różnica między nimi dotyczy procesu negocjacji i finalizacji transakcji.

Czytaj więcej

Jak określić wartość nieruchomości?

Ustalając cenę nieruchomości, łatwo popełnić błędy, opierając się na niewłaściwych źródłach informacji lub nieprawidłowych przesłankach. Zapraszamy do lektury artykułu, aby dowiedzieć się jak określić wartość nieruchomości.

Czytaj więcej

Samodzielnie czy z pośrednikiem?

Planujesz sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość i zastanawiasz się, czy skorzystać z usług pośrednika? W naszym tekście omówimy zalety współpracy z agentem nieruchomości, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej