Porady: „Zwróci się w 5 lat"

Na rynku pada często stwierdzenie, że nieruchomość zwróci się w ciągu określonej liczby lat. Oparte jest ono zazwyczaj na tym prostym wyliczeniu, że jeżeli przychody z nieruchomości wynoszą rocznie 100 000 zł, to przy cenie 500 000 zł nieruchomość zwróci się w 5 lat.

Błąd polega na tym, że zapominamy o kosztach związanych z budynkiem, takich jak podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, ubezpieczenia, zarządzanie budynkiem, konserwacje, odśnieżanie itd. Ponadto bardzo często czynsz płacony przez najemców obejmuje opłaty za media, a więc właściciel ma dodatkowo do poniesienia jeszcze jeden koszt – koszt mediów.

Zatem faktyczny dochód z nieruchomości może być o 30-40% niższy niż przychód, a wtedy inwestycja wcale nie zwróci się w 5 lat, zaś np. w 8, a to – dla osób inwestujących swój kapitał – stanowi ogromną różnicę. 

Dlatego zdecydowanie odradzamy posługiwanie się określeniem „zwraca się…”, ponieważ nigdy nie wiadomo, co kryje się w kosztach, a także które z nich są ujawnione. Stosując stopę kapitalizacji (CR) i ściśle zdefiniowaną metodologię jej obliczania, wszystkie podmioty komunikujące się na rynku nieruchomości inwestycyjnych precyzyjnie wiedzą, co niesie ze sobą dana nieruchomość.