mazowieckie, wołomiński, Marki

powierzchnia: 603,00 m2
cena: 325 000 PLN
przeznaczenie: budowlana

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Działka na sprzedaż

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 603 m2 wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Możliwość zamiany projektu.

Marki, ul. Fabryczna 93A.

Działka zostanie uzbrojona w prąd, kanalizację i wodociąg (w cenie).

Przewidywany udział w drodze wewnętrznej o szerokości 10 m z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla gości.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Uchwała Nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki II".
§ 93. na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 156 MU plan ustala: 
2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
2.1. Przeznaczenie podstawowe 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza; 
2.2. Przeznaczenie uzupełniające 
Drugorzędny układ drogowy; 
Usługi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji; 
2.3. Przeznaczenie dopuszczalne 
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne; 
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 
3.1. Powierzchnia biologicznie czynna 
Minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej; 
3.3. Wysokość zabudowy 
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze; 
Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych; 
3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 
W zabudowie jednorodzinnej 600 m2.

Podstawowe

Numer oferty
5578/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
24,50
Długość działki
24,50
Kształt działki
Kwadrat

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Warunki handlowe

Cena m2
538,97 PLN

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Dariusz Ziemkowski

Ekspert ds. rynku nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę