warmińsko-mazurskie, węgorzewski, Węgorzewo

powierzchnia: 930,00 m2
cena: 179 000 PLN
przeznaczenie: budowlana

NA WYŁĄCZNOŚĆ 0% PROWIZJI

Działka na sprzedaż - Działka budowlana niedaleko Jeziora Święcajty

Działka budowlana oddalona o około 1 km od Jeziora Święcajty.

W okolicy istnieje zabudowa domkami jednorodzinnymi. Świetna inwestycja kapitału lub możliwość wybudowania domu całorocznego do wypoczynku. Cicha i spokojna okolica, blisko do sklepów, centrum miasta i jezior.


 

Nieruchomość objęta planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym dla terenów projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami: 119 MN:

W obszarze 119.MN (0,85 ha), stanowiącym teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej, obowiązują ustalenia jak dla obszaru 81.MN

W obszarze 81.MN (0,63 ha), stanowiącym teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej, na pojedynczej działce projektowanego podziału geodezyjnego dopuszcza lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego przy zachowaniu następujących warunków:

a) lico budynku należy lokalizować na obowiązującej linii zabudowy a wystające poza lico elementy frontu budynku, takie jak ganki, wykusze, schody, podjazdy dla niepełnosprawnych itp. nie mogą sięgać dalej niż 2,5 m poza obowiązującą linię zabudowy,

b) odległość budynku od granic sąsiednich posesji – co najmniej 4 m,

c) powierzchnia rzutu od 60 m2 do 200 m2, ale nie więcej niż 15% powierzchni posesji,

d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

e) wysokość kalenicy: 6 - 8 m,

f) dopuszcza się umiarkowane rozczłonkowanie bryły budynku, pod warunkiem zachowania czytelnych linii kalenicy i lica,

g) dach wysoki, kryty czerwoną dachówką ceramiczną lub betonową, połacie dachowe nachylone pod kątem 35 – 50º,

h) elewacje białe lub w jasnych kolorach pastelowych,

i) zakazuje się budowy nowych i znacznej rozbudowy istniejących budynków gospodarczych, w tym garażowych

Ponadto, w obszarze 81.MN obowiązują następujące ustalenia:

a) wjazdy na poszczególne posesje jedynie od przylegającej do posesji drogi publicznej,

b) nowe ogrodzenia poszczególnych posesji muszą spełniać następujące warunki: wysokość ogrodzenia, w tym bram i furtek, od 1,0 do 1,3 m, słupy murowane lub metalowe, ażurowe połacie ogrodzenia, bram i furtek wykonane z prętów metalowych lub drewna,

c) na działkach dopuszcza się lokalizację nietrwałych obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,

d) nakazuje się wprowadzanie zieleni wysokiej od strony drogi publicznej,

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 60% powierzchni działki,

f) obowiązuje projektowany podział geodezyjny z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zagospodarowanie kilku sąsiadujących ze sobą działek projektowanego podziału jako jednej posesji.

 

Zapraszam do kontaktu.

Podstawowe

Numer oferty
6572/GS/MAX
Ogrodzenie
Mieszane
Szerokość działki
22,00
Długość działki
46,00
Kształt działki
Prostokąt

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Miejscowy plan zagosp.
Warunki zabudowy

Warunki handlowe

Cena m2
192,47 PLN

Media

Woda
Miejska w drodze
Prąd
W drodze
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Daniel Kowara

Specjalista ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę