mazowieckie, warszawski zachodni, Kampinos, Komorów

powierzchnia: 1 154,00 m2
cena: 122 000 PLN
przeznaczenie: budowlana

Działka na sprzedaż - Działka w Komorowie przy Puszczy Kampinowskiej

Zapraszam do obejrzenia filmu z drona

https://www.youtube.com/watch?v=vDWX-E3IXfI

 

Kształtna działka w Komorowie gm. Kampinos położona przy Puszczy Kampinowskiej, a 600 metrów od drogi Warszawa - Sochaczew, dla której właściciel otrzymał propozycję warunków zabudowy:

 

Rodzaj inwestycji - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym.
Inwestycja obejmuje:
a) budowę budynku mieszkalnego dwulokalowego z garażami,
b) budowę indywidualnego ujęcia wody,
c) budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:
1) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi publicznej (dz. ew. nr 98/8 jest prywatną drogą wewnętrzną), w związku z czym nie wyznacza się linii zabudowy, od granic działek sąsiednich oraz od granicy istniejącego rowu planowaną inwestycję należy zlokalizować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymalnie 13%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji -
minimalnie 60%,
d) szerokość elewacji frontowej - od 14,0 m do 16,0 m,
e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki - od 7,0 m do 9,0 m,
f) dach czterospadowy, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°,
g) wysokość kalenicy dachu - od 8,0 m do 10,0 m,
h) kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki - zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji,

 

przyłącze elektryczne na działce, woda miejska i kanalizacja w drodze , droga nieutwardzona.

Możliwość dokupienia kolejnych działek stanowiących obszar 4645 m2.

Jest to idealna propozycja dla osób chcących zainwestować środki finansowe lub dewelopera.

Zapraszam do oglądania.

Podstawowe

Numer oferty
5477/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
33,35
Długość działki
34,61
Kształt działki
Kwadrat
Działka narożna

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Warunki handlowe

Cena m2
105,71 PLN

Media

Woda
Miejska na działce
Prąd
Jest
Gaz
Kanalizacja
Miejska w drodze
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Małgorzata Grabowska

Specjalista ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę