mazowieckie, warszawski zachodni, Kampinos, Komorów

powierzchnia: 1 230,00 m2
cena: 124 000 PLN
przeznaczenie: budowlana

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Działka na sprzedaż

Zapraszam do obejrzenia filmu z drona

https://www.youtube.com/watch?v=_Q2OHqdv0k0

Rewelacyjna działka położona w Komorowie gm. Kampinos granicząca z Puszczą Kampinoską dla której właściciel otrzymał warunki zabudowy.

I. Rodzaj inwestycji - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym.

Inwestycja obejmuje:
a) budowę budynku mieszkalnego dwulokalowego,
b) budowę indywidualnego ujęcia wody,
c) budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:

 a) powierzchnia zabudowy - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji na maksymalnie 18%, udział powierzchni biologicznie czynnej - minimalnie 60%;

b) szerokość elewacji frontowej - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się szerokość elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy - od 19,0 m do 21,0 m;

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy od 7,5 m do 9,5 m,

d) geometria dachu - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się dla projektowanej zabudowy dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°, wysokość kalenicy dachu od 8,5 m do 10,5 m. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki określono na załączniku graficznym do decyzji.

Dostęp do drogi publicznej - teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (dz.  ew. nr 171) poprzez drogę wewnętrzną (dz. ew. nr 199/1O).

Istniejące lub projektowane uzbrojenie   terenu  - jest  wystarczające dla zamierzenia budowlanego: zaopatrzenie projektowanego budynku  w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zaopatrzenie w wodę z projektowanego indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3, docelowo do sieci kanalizacyjnej, zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.                                                         

Istnieje możliwość dokupienia kolejnych działek dających w całości obszar o powierzchni 18264 m2.

Jest idealna propozycja dla dewelopera.

Zapraszam do współpracy                     

 


 

Podstawowe

Numer oferty
5462/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
38,99
Długość działki
32,98
Kształt działki
Nieregularny
Działka narożna

Stan prawny

Miejscowy plan zagosp.

Warunki handlowe

Cena m2
100,81 PLN

Media

Woda
Miejska w drodze
Prąd
Jest
Gaz
Kanalizacja
Miejska w drodze

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona

Opiekun oferty

Małgorzata Grabowska

Specjalista ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę