mazowieckie, piaseczyński, Góra Kalwaria, Sobików

powierzchnia: 1 200,00 m2
cena: 97 000 PLN
przeznaczenie: rolna

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Działka na sprzedaż - Atrakcyjna działka

Na sprzedaż działka o powierzchni 1200 m2 w kształcie prostokąta znajdująca się w miejscowości Sobików, 7 km od centrum Góry Kalwarii (powiat piaseczyński, gmina Góra Kalwaria, obręb Sobików)

Nr działki 53/3, oznaczona w rejestrze gruntów - grunty orne RIVb.

Gmina do końca roku 2021 planuje uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w którym ten teren przewidziany jest pod zabudowę jednorodzinną.

Media - wodociąg i energia elektryczna w drodze.

Linki do geoportalu:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5878797

Ortofotomapa:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5878806

Dostęp do działki drogami gminnymi 53/1 i 52.

Możliwość kupna dwóch działek 53/3 i 54/4 - cena 214.000 zł.


Informacje z wyłożonego do publicznej wiadomości MPZP: 


Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami: od 1MN do 10MN ustala się:
1)przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) jako przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy oraz zieleń;
2) w zakresie zasad zagospodarowania terenów: a) lokalizowanie zabudowy przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalny udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną: 50 % powierzchni działki budowlanej,
d) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej: – minimalny: 0,01, – maksymalny: 0,6;


3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 11 m,

b) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej: 5 m,

c) geometria dachów: – dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej: dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45°, – dla zabudowy garażowej i gospodarczej: dachy o kącie nachylenia połaci do 45°, dachy płaskie, – dla zabudowy istniejącej: możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych przy przebudowie i rozbudowie obiektu;

4) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania, w tym postojowych jak i garażowych: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny i 1 miejsce na każdy lokal usługowy, b) dla zabudowy usługowej co najmniej 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu, c) sposób realizacji – lokalizacja na terenie działki;

5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 4 uchwały.

Obwieszczenia MPZP z Gminy Góra Kalwaria:


https://bip.gorakalwaria.pl/wiadomosci/14245/wiadomosc/578021/obwieszczenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektow_miejsc

 

Zapraszam do kontaktu.

Podstawowe

Numer oferty
6221/GS/MAX
Szerokość działki
31,00
Długość działki
38,00
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Warunki handlowe

Cena m2
80,83 PLN

Media

Woda
Miejska w drodze
Prąd
W drodze
Gaz
Kanalizacja
Brak
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Iwona Falkiewicz

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę