mazowieckie, miński, Halinów, Mrowiska

powierzchnia: 1 050,00 m2
cena: 375 000 PLN
przeznaczenie: budowlana

NA WYŁĄCZNOŚĆ REZERWACJA

Działka na sprzedaż - Działka budowlana

Mam przyjemność przedstawić Państwu na sprzedaż działkę budowlaną o pow. 1050 m2.

Dla tego terenu uchwalono MPZP oznaczony jako MR/MN.

Plan ustala na terenie „MR tzn. pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej" następujące warunki inwestowania:
1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
2) ustała się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,
3) dopuszcza się wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków dla prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej nie więcej niż l kondygnację użytkową,
4) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45o oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
5) sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,
6) jako przeznaczenie uzupełniające plan ustala lokalizację:
a) budynków inwentarskich i gospodarczo-składowych w ilości maksymalnej trzech na działce,
b) wbudowanych lokali usługowych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
c) urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
7) dla zabudowy zagrodowej wielkość nowotworzonej działki winna się zawierać w granicach 1500-2500 m2,
8) ewentualna uciążliwość winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki,
9) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni,
10) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
Plan ustala na terenie „MN tzn. pod zabudowę mieszkaniową" następujące warunki inwestowania:
1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek mieszkalny,
2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,
3) w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka,
4) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35 -45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
5) sytuowanie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,
6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 2 m.p./ działkę
7) możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych,
8) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m2 dla zabudowy wolnostojącej i 850 m2 dla zabudowy bliźniaczej,
9) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i l1m dla zabudowy bliźniaczej,
10) dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,
11) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni,

Działka posiada wszystkie media, udział w drodze.

Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację

Podstawowe

Numer oferty
6408/GS/MAX
Ogrodzenie
Siatka
Szerokość działki
27,50
Długość działki
38,00
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Warunki handlowe

Cena m2
357,14 PLN

Media

Woda
Miejska w drodze
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Kanalizacja
Miejska w drodze
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Małgorzata Grabowska

Starszy Specjalista ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę