Aktualności

Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowolni sprzedaż mieszkań w 2019?

To już jest pewne. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowolni rynek nieruchomości. Nie tylko analitycy rynku tak twierdzą, ale także osoby, które będą się tym zajmować na co dzień. Co to oznacza w praktyce? Otóż osoby chcące sprzedać mieszkanie położone na gruncie znajdującym się w wieczystym użytkowaniu będą miały obowiązek wystąpić o zaświadczenie od dotychczasowego właściciela gruntu, a na jego wydanie urzędy będą miały cztery miesiące

Ustawa

Zgodnie z ustawą „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów” od 1 stycznia 2019 r. rozpoczną się przekształcenia gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu właścicieli mieszkań i domów we własność. Przepisy nie nakładają żadnych obowiązków na właścicieli mieszkań i domów, gdyż przekształcenie zostanie przeprowadzone z mocy prawa i odbędzie się z urzędu. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie pocztą (na adres, który wskazali w ewidencji gruntów i budynków) w ciągu roku od dnia przekształcenia. Chyba że będą wnioskować o wcześniejsze wystawienie dokumentu, np. w przypadku skorzystania z bonifikaty za jednorazową lub częściową spłatę lub w przypadku chęci sprzedaży mieszkania lub domu. Zaświadczenie na wniosek może być wydane w terminie do czterech miesięcy.

Zaświadczenie a Księga Wieczysta

Zaświadczenie otrzymane z urzędu trafi nie tylko do właściciela mieszkania czy domu, ale także do sądu wieczystoksięgowego i będzie ono stanowić podstawę do ujawnienia prawa własności gruntu w Księdze Wieczystej. Więcej, ujawnienie prawa własności gruntu w Księdze Wieczystej będzie niezbędne do tego, by sprzedać nieruchomość położoną na danym gruncie. Bez takiego wpisu notariusz nie będzie miał podstawy do sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Co zatem powinien zrobić Właściciel sprzedający nieruchomość?

Po 1 stycznia 2019 r. jak najszybciej wystąpić do właściwego urzędu o zaświadczenie. Takich wniosków na pewno będzie wiele, więc nie należy spodziewać się, że zaświadczenie zostanie wydane w przeciągu kilku dni. Termin czterech miesięcy na wydanie zaświadczenia na wniosek strony nie jest terminem przypadkowym. Ustawodawca jak również sami urzędnicy spodziewają się, że będzie to trudny okres zarówno dla Właścicieli jak i ich samych.

W praktyce będzie to oznaczać tyle, że lepiej będą się sprzedawać mieszkania i domy, które będą usytuowane na gruntach należących do Właściciela. Osoby chcące kupić mieszkanie nie w każdym przypadku będą chciały czekać nawet cztery miesiące, żeby doszło do transakcji, tym bardziej, że nie ma pewności, że coś się „po drodze nie wydarzy”.

Informacyjnie

Należy pamiętać, że sprzedaż mieszkania lub domu przed zakończeniem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej (20 lat) nie zwalnia z niej. Obowiązek ten po sprzedaży mieszkania przechodzi na nowego Właściciela.